My Blog

Uslovi koji određuju kategorizaciju vozila

Postoje veoma važni uslovi koji određuju kategorizaciju vozila. Ovaj sistem je rezultat kompromisa dizajniranih da zadovolji potrebe mnogih korisnika podataka o saobraćaju. Projektanti trotoara, ulica i bulevara bili su važan segment tih korisnika, ali nikako nije jedina publika. Drugi segment ključnih korisnika činila je bezbednosna zajednica. Oni koji prave zakone veoma su zainteresovani za putovanja koja se dešavaju u vozilima sa više jedinica. To se odnosi na vozila koji vuku prikolice različitih konfiguracija. Sve ovo važno je radi bezbednosti saobraćaja, ali i izdavanja potrebnih dozvola. Više informacija o automobilima sadrži sajt omladina.

Uslovi koji određuju kategorizaciju vozila

Pored ovih potreba bio je i zahtev da elektronska oprema i senzori dostupni u to vreme (uglavnom jednostavne putne cevi) budu u stanju da diferenciraju vozila koja prolaze u željene klasifikacije. Dostupni senzori su bili sposobni da mere prisustvo vozila, detektuju osovine i određuju rastojanje između uzastopnih osovina na osnovu brzine svakog vozila dok je prolazilo preko senzora. Kakvu god kategoriju da vozite, pogledajte kako da sačuvate automobil od zime. 

Automobil

Uslovi koji određuju kategorizaciju vozila odnose se na veličinu i tip vozila

Mopedi, laki tricikli ili laki četvorocikli

A1 kategorija predstavlja lake i male motore male snage koji imaju određenu zapreminu. Tu spadaju motocikli čija radna zapremina motora nije veća 125 cm3 i snage motora do 11 kW čiji odnos snage motora i mase vozila nije veći od 0,1kW/kg i teški tricikli čija snaga motora ne prelazi 15 kW. A2 kategoriju čine motocikli čija snaga motora nije veća od 35 kW i čiji odnos snage motora i mase vozila nije veći od 0,2 kW/kg. Kada je u pitanju snaga motora, ima mnogo toga što treba da znate o turbini. 

A kategorija je nešto veća

A kategoriju i dalje čini motocikli i teški tricikli. Međutim, njihova snaga motora prelazi 15 kW, zbog čega predstavljaju posebnu kategoriju. Ova grupa zahteva i posebnu dozvolu, pa je morate nabaviti i polagati posebni vozački ispit. Pored toga, trebalo bi da naučite greške u vožnji koje uništavaju menjač. 

Četvorocikli

B1 kategoriju čine teški četvorocikli i motorna vozila, osim vozila kategorije A, A1, A2, AM, F i M, čija najveća dozvoljena masa nije veća od 3.500 kg i koja nemaju više od osam mesta za sedenje ne računajući sedište za vozača. Ovu kategoriju mogu voziti svi koji poseduju vozačku dozvolu B kategorije, iako je veličina vozila različita u okviru ove grupe.

BE kategorija je slična

Ovu kategoriju čini skup vozila čije vučno vozilo pripada kategoriji B, najveća dozvoljena masa priključnog vozila je veća od 750 kg, a nije veća od 3.500 kg.

Kamioni i vučna vozila

Motorna vozila, osim vozila kategorije A, A1, A2, AM, F, M, B, D i D1, čija je najveća dozvoljena masa veća od 3.500 kg, a nije veća od 7.500 kg pripadaju C kategoriji. Ovo su vozila koju možete koristiti za prevoz tereta i različite težine tovara.

C1E kategorija

C1E kategorija Skup vozila čije vučno vozilo spada u kategoriju C1, a najveća dozvoljena masa priključnog vozila prelazi 750 kg i najveća dozvoljena masa skupa ne prelazi 12.000 kg, kao i skup vozila čije vučno vozilo spada u kategoriju B, a najveća dozvoljena masa priključnog vozila prelazi 3.500 kg i najveća dozvoljena masa skupa vozila ne prelazi 12.000 kg

C kategorija

Kod ove kategorije vozila su ne samo teretna, već i zahvataju veću zapreminu. Motorna vozila, osim kategorije A, A1, A2, AM, F, M, B, D i D1, čija je najveća dozvoljena masa veća od 3.500 kg. Sa druge strane, CE kategorija obuhvata skup vozila čije vučno vozilo pripada kategoriji C, a najveća dozvoljena masa priključnog vozila je veća od 750 kg

D kategorija – za prevoz putnika

D1 kategorija Motorna vozila za prevoz lica, koja osim sedišta za vozača imaju više od osam, a najviše 16 sedišta i čija maksimalna dužina ne prelazi osam metara. Ovde pripada i D1E kategorija koju čini skup vozila čije vučno vozilo pripada kategoriji D1, a najveća dozvoljena masa priključnog vozila je veća od 750 kg ali i D kategorija – ,otorna vozila za prevoz lica, koja osim sedišta za vozača imaju više od osam sedišta. Konačno, DE kategorija je ona u kojoj je skup vozila čije vučno vozilo pripada kategoriji D, a najveća dozvoljena masa priključnog vozila je veća od 750 kg

Motocikl

Motocikli pripadaju posebnoj kategoriji vozila

Traktori i radne mašine

Ova vozila prepoznatljiva su po tome što pripadaju radnim i priključnim vozilima. Obično su to traktori, ali postoji i čitav niz radnih mašina koje možemo svrstati u ovu kategoriju.

Traktori sa ili bez priključnih vozila i radne mašine

Ova grupa nazvana je F grupom i čine je traktori i priključne mašine. Ako registrujete motokultivator, onda ćete morati da dobijete oznaku M. I jedna i druga vrsta poznate su po tome da čine važan deo priključnih i dodatnih vozila koja se koriste i u domaćinstvima i firmama.

Kategorizacija vozila radi naplate putarine

Uslovi koji određuju kategorizaciju vozila sprovode se i radi određivanja visine putarine. U tom slučaju, zakonodavac je odredio visinu putarine prema veličini, dužini i izgledu vozila. Kategorizacija vozila se sprovodi na osnovu sledećih karakteristika:

  • broj osovina (točkova),
  • visina vozila na prvoj osovini, mereno vertikalno od kolovoza,
  • ukupne visine vozila,
  • mase vozila neki su uslovi koji određuju kategorizaciju vozila.

1. kategorija

Ova kategorija obuhvata motorna vozila sa dve osovine i visine jednake ili niže od 1,3m mereno kod prve osovine. Uglavnom su to motorna-kombi vozila sa dve osovine i ukupne visine jednake ili niže od 1,9m, a čija najveća dopuštena masa ne prelazi 3.500kg

2. kategorija

U ovu grupu spadaju motorna vozila sa dve osovine i visine jednake ili niže od 1,3m kod prve osovine, sa prikolicom. Takođe, ovde pripadaju i motorna-kombi vozila sa dve osovine i ukupne visine jednake ili niže od 1,9m, a čija najveća dopuštena masa ne prelazi 3.500kg sa prikolicom i motorna-kombi vozila sa dve osovine i ukupne visine veće od 1,9m, a čija najveća dopuštena masa ne prelazi 3.500kg

3. kategorija

motorna vozila sa dve ili tri osovine, visine veće od 1,3m mereno kod prve osovine, a čija najveća dopuštena masa prelazi 3.500kg i motorna vozila sa dve osovine i ukupne visine veće od 1,9m, a čija najveća dopuštena masa ne prelazi 3.500kg. Motorna-kombi vozila sa dve osovine i ukupne visine veće od 1,9m, a čija najveća dopuštena masa ne prelazi 3.500kg sa prikolicom takođe su u ovoj grupi.

Traktor

Ako želite da registrujete traktor morate naučiti kojoj kategoriji pripadaju

4. kategorija

Ova grupa je nešto manja i obuhvata motorna vozila sa četiri i više osovina (računajući i osovine prikolica) visine veće od 1,3m merenog kod prve osovine a čija najveća dopuštena masa prelazi 3.500kg. Cenovnik putarine za sve kategorije možete videti na sajtu putarina Srbije. Oni su zaduženi i da odrede koji su uslovi koji određuju kategorizaciju vozila.

adminUslovi koji određuju kategorizaciju vozila

Related Posts

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *